Uthyrning av utrymmen

Du kan hyra församlingens utrymmen för t.ex dopkaffe, bröllop, släktkalas, konserter.

Inga avgifter uppbärs för minnesstund om den hålls i samband med jordfästning i kyrkan eller församlingshemmet.

Inte heller tas nån avgift för dop men om man vill ordna dopkaffe uppbärs en hyra för det.

För verksamhet som är i linje med församlingens syfte, t.ex bönegrupper och väckelserörelsernas samlingar uppbärs ingen hyra. Hyra uppbärs inte heller av välgörenhetsföreningar och -organisationer fast de inte är anknutna till församlingsverksamhet, t.ex. Röda Korset, Folkhälsan, Marthorna och Lions. 

Den som använder utrymmena bör ha en ansvarsfösäkring eller själv ta ansvar för eventuell skada. Utrymmen skall lämnas i det skick som de var då de togs ibruk.

Hyrestagaren bör också skriva under det avtal som finns nere på sidan

Prislista

Om fastighetens dukar används faktureras en tilläggsavgift på 50 €

Sommarhemmet, församlingsmedlemmar 100 €, icke församlingens medlemmar 150 €

Kronoby församlingshem Medlemmar Icke medlemmar
Lilla salen eller spisrummet och köket 50 100
Lilla salen, spisrummet och köket 75 150
Serveringssalen, församlingssalen och köket 200 350
Serveringssalen och köket 150 250
Församlingssalen 100 200
Församlingshemmet, hela 400 600
Nedervetil församlingshem    
Dagklubben och ungdomsutrymmet 50 100
Serveringssalen och köket 100 200
Serveringssalen, församlingssalen och köket 200 350
Församlingssalen 100 200
Församlingshemmet, hela 400 600
Terjärv församlingshem    
Serveringssalen och köket 100 200
Församlings-, serverings- lilla salen och köket 200 300
Församlingssalen och lilla salen 100 200
Köket i samband med lilla salen eller gamla spisrummet 50 100
Ungdomsutrymmet 50 100
Församlingshemmet, hela 400 600
Kyrkor i alla tre delområdena (t.ex. konserter) 200 500

 

Här får du en blankett för hyresavtal Öppna länk i ny flikpå svenska

Täältä löytyy suomenkielinen vuokrasopimuslomakeÖppna länk i ny flik