Har du ibland funderat på om det kunde finnas någon möjlighet för just Dig att sjunga i kör i kyrkan?

I församlingens vuxenkör Kyrkokören är alla välkomna! För att kunna sjunga i kyrkan krävs ingen personlig tro. Å andra sidan kan det också vara Ditt enda sätt att leva ut Din tro - om Du så vill.

Kom med! Hoppas vi träffas snart på en övning!

I vår församling finns tre Kyrkokörer. Kyrkokörerna medverkar i gudstjänster i kyrkan på de flesta festhögtiderna under kyrkoåret. Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen som har till uppgift att särskilt stöda församlingssången och att berika gudstjänsterna med sånger och hymner.

Utöver insatsen i den egna församlingen deltar kören även vår och höst som enskilda projekt i den av prosteriets alla kyrkokörer sammanslagna storkören för att ge konsert i någon av nejdens kyrkor. Det har varit ett uppskattat inslag både bland sångare och församlingsbor.

I Kronoby övar Kronoby Kyrkokör på torsdagkvällar under vinterhalvåret i Församlingshemmets stora sal kl. 18-19.30.

I Terjärv sjunger Terjärv Kyrkokör på onsdagar kl 19.00 i Terjärv församlingshem

I Nedervetil samlas Nedervetil Kyrkokör torsdagar kl 19.00 i församlingskansliet, Ollisbackavägen 9, Nedervetil

Kolla uppdaterad tidtabell här.

Välkommen med – vi vill gärna bli fler!

För frågor: se direkta kontaktuppgifter här intill. 

Just nu har vi paus med kyrkokörerna och Mariat. V i väntar och ser hur det blir med coronaläget.

Men var med oss i striimade gudstjänsterna och sjung psalmer!

Juuri nyt kuorot pitävät taukoa.Katsotaan miten coronatilanne kehittyy.

Mutta laula mukanamme virsiä jumalanpalveluksissa!Helmikuussa lähetämme suomenkielisen Jumalanpalveluksen.