Har du ibland funderat på om det kunde finnas någon möjlighet för just Dig att sjunga i kör i kyrkan?

I församlingens vuxenkör Kyrkokören är alla välkomna! För att kunna sjunga i kyrkan krävs ingen personlig tro. Å andra sidan kan det också vara Ditt enda sätt att leva ut Din tro - om Du så vill.

Kom med! Hoppas vi träffas snart på en övning!

I vår församling finns tre Kyrkokörer. Kyrkokörerna medverkar i gudstjänster i kyrkan på de flesta festhögtiderna under kyrkoåret. Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen som har till uppgift att särskilt stöda församlingssången och att berika gudstjänsterna med sånger och hymner.

Utöver insatsen i den egna församlingen deltar kören även vår och höst som enskilda projekt i den av prosteriets alla kyrkokörer sammanslagna storkören för att ge konsert i någon av nejdens kyrkor. Det har varit ett uppskattat inslag både bland sångare och församlingsbor.

I Kronoby övar Kronoby Kyrkokör på torsdagkvällar under vinterhalvåret i Församlingshemmets stora sal kl. 18-19.30.

I Terjärv sjunger Terjärv Kyrkokör på onsdagar kl 19.00 i Terjärv församlingshem

I Nedervetil samlas Nedervetil Kyrkokör torsdagar kl 19.00 i församlingskansliet, Ollisbackavägen 9, Nedervetil

Kolla uppdaterad tidtabell här.

Välkommen med – vi vill gärna bli fler!

För frågor: se direkta kontaktuppgifter här intill. 

Tag kontakt

kantor (t o m 3.12.2020)
T o m 3.12.2020
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil