Har du ibland funderat på om det kunde finnas någon möjlighet för just Dig att sjunga i kör i kyrkan?

I församlingens vuxenkör Kyrkokören är alla välkomna! För att kunna sjunga i kyrkan krävs ingen personlig tro. Å andra sidan kan det också vara Ditt enda sätt att leva ut Din tro - om Du så vill.

Kom med! Hoppas vi träffas snart på en övning!

Kören övar på torsdagkvällar under vinterhalvåret i Församlingshemmets stora sal kl. 19-21. Kolla uppdaterad tidtabell här.

Kronoby Kyrkokör medverkar i gudstjänster i kyrkan på de flesta festhögtiderna under kyrkoåret. Kören är en del av den gudstjänstfirande församlingen som har till uppgift att särskilt stöda församlingssången och att berika gudstjänsterna med sånger och hymner.

Utöver insatsen i den egna församlingen deltar kören även vår och höst som enskilda projekt i den av prosteriets alla kyrkokörer sammanslagna storkören för att ge konsert i någon av nejdens kyrkor. Det har varit ett uppskattat inslag både bland sångare och församlingsbor.

Välkommen med – vi vill gärna bli fler!

För frågor: se direkta kontaktuppgifter här intill.