Sommarhemmet

Sommarhemmet

Sverigevägen 33, 68500 Kronoby

0408686916 (vaktmästare)

040 868 6901 (kansliet)

I den äldre byggnaden finns en samlingssal för 80-100 personer, en liten "matsal för 20 personer, ett litet kök med vatten sommartid.

Byggnaden som tidigare fungerade som Norrby bönehus skänktes till församlingen 1961 och av virket uppfördes Sommarhemmet vid Hästö

1987 byggdes bastun med ett samlingsrum/brasrum och toaletter

Kronoby församlings och samfällighets "lägerområde" ligger 7 km från riksåttan, fridfullt beläget vid Björnholmsfjärden, Hästöfjärden.

Här ordnas sommartid barn- och ungdomsläger, dagar för olika grupper, kvällssamlingar samt friluftsgudstjänst på midsommar.

En parkeringsplats finns intill området

Sommarhemmet bokas via pastorskansliet

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett