Trubbholmen, Kronoby

Ryttarholmen

Trubbholmen, Kronoby

Tranubäckståget 11, 68500 Kronoby

0408686916 (vaktmästare)

040 868 6901

På Trubbholmen finns ett område med äldre gravplatser men även ett nytt område med alldeles nya gravplatser. Platserna på det nya området kan inte reserveras i förväg, åt makar beviljas två platser åt gången

Grundlades 1868-69. 

Till 1870 användes kyrkogården som begravningsplats.

Parkeringsplats finns på området. De som har svårt att röra sig kan köra in på området

Läge på kartan

Parkering Parkering