OFFICIELL ADRESS:

Kronoby församling

Hästbackavägen 1

68700 Terjärv

 

Vi kommer att behöva ändra kundbetjäningen på våra församlingskanslier fr.o.m. 1.12 då kanslisten i Nedervetil flyttas över i andra arbetsuppgifter. Vi hoppas kunna betjäna er så bra som möjligt fortsättningsvis. Vi är anträffbara per telefon, säkrast under kansliernas öppethållningstider. Dessa kommer dock att behöva justeras fr.o.m. 1.12. 

FÖRSAMLINGSKANSLIERNA:

Kronoby

Besöksadress: Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby

Telefon: 040 868 6901

Besöks- och öppettider:

Tisd. Onsd. 9.00-12.00

Torsd. 15.00-17.00
 

Terjärv:

Besöksadress: Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Telefon: 040 868 6900

Besöks och öppettider:

Månd. - Torsd. 9.00-12.00

Nedervetil:

Besöksadress: Ollisbackavägen 9

Telefon: 040 868 6909

Besöks och öppettider:

Tisd. 12.00-14.00

Onsd. 10.00-12.00

Fred. 10.00-12.00

 

Epost: kronoby.forsamling@evl.fi

Faktureringsuppgifter här

 

Observera att fr.o.m. 1.1.2020 får man

ämbetsbetyg och släktutredningar

från Kustens och Ålands centralregister.

Den närmaste servicepunkten för oss finns i Jakobstad.

Telefon nr 0403 100 490

Epost crkr@evl.fi

Beställningsblankett på nätet

Här hittar du närmare uppgifter om centralregistret.