OFFICIELL ADRESS:

Kronoby församling

Hästbackavägen 1

68700 Terjärv

 

FÖRSAMLINGSKANSLIERNA:

Kronoby

Telefon : 040 868 6901

Besöksadress: Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby

Besöks- och öppettider:

21.6-4.8.2024: 

Tisdag 9.00-12.00

Från 6.8.2024:

Tisdag, onsdag 9.00-12.00

Torsdag 15.00-17.00
 

Terjärv:

Telefon: 040 868 6900

Besöksadress: Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Besöks och öppettider:

Måndag - Onsdag 10.00-12.00

Nedervetil:

Telefon : 040 868 6901

Besöksadress: Kyrkbackavägen 15

Besöks och öppettider:

Tisdag 13.00-15.00

 

Epost: kronoby.forsamling@evl.fi

Faktureringsuppgifter här

 

Observera att fr.o.m. 1.1.2020 får man

ämbetsbetyg och släktutredningar

från Kustens och Ålands centralregister.

Den närmaste servicepunkten för oss finns i Jakobstad.

Telefonnummer för beställning av ämbetsbetyg 040 759 1204

Beställningsblankett på nätet

Här hittar du närmare uppgifter om centralregistret.