Var redo!

Scoutkåren Brobyggarna r.f  i Kronoby är en självständig scoutförening som fungerar i nära samarbete med Kronoby församling. En del av kårens verksamhet sker i församlingshemmet där även kårlokalen finns men också ute i naturen eller vid kårens scoutstuga i Kivijärv, Småsjön.

Kåren har våren 2019 följande patruller:

- 2 st Vargungekull ( åk 2-3) samlas i kårlokalen.

- Äventyrsscoutpatrull (åk 4-6) samlas i kårlokalen.

- Spejarscouterna (åk 7-9) samlas i Merjärv byågård.

- Explorerrscouterna +16 år, samlas i kårlokalen.

Mera information om scoutingen ger vicekårchef Sara Libäck-Sandin tel: 040-5069730  eller via Facebook/Scoutkåren Brobyggarna