Söderby bönehus

Snårevägen 433, 68500 Kronoby

Söderby bönehus ägs av SLEFs, Svenska Lutherska Evangeliföreningens, lokalavdelning i Söderby.

Församlingen firar som tradition högmässa här på annandag påsk och annandag jul.

Församlingen håller också söndagsskola här

Kontaktperson för bönehuset är Anne-Gret Sundström

Läge på kartan

Evenemang

on 29.1 kl. 18.00

Snårevägen 433, 68500 Kronoby

Årsmöte

SLEFs Söderbyavdelning
to 13.2 kl. 14.00

Snårevägen 433, 68500 Kronoby

Café Söderby

Dagens gäst Ville Kavilo