Barnkörer

Barnkören i Terjärv

För barn i årskurs 1-6, vi övar varje torsdag kl 12.15 i Terjärv skola. Ledare Ronny Borgmästars

 

Kungens Ungar

Barnkören verkar i Nedervetil. Jenny Pulkkinen och Anna Finell leder barnkören inom KU:s regi. Kören sjunger också ofta på Gudstjänster och möten.