Instruktion för uppvaktningar

Födelsedagar
Alla sittande förtroendevalda uppvaktas på 50-, 60- och 70-årsdagarna med blommor och/eller bokgåva. Samtliga anställda uppvaktas på 50- och 60-årsdagarna med blommor och annan lämplig gåva. Ifall jubilar är bortrest sker uppvaktningarna på enklare sätt, t.ex. vid ett sammanträde.
Församlingsmedlemmarna uppvaktas med gemensam födelsedagsfest för 70- och 80-åringar. En inbjudan till den gemensamma födelsedagsfesten samt gratulation med anledning av den kommande bemärkelsedagen sänds inför festen. Vid festen ges bokgåva åt jubilarerna.
Diakonin gör hembesök med uppvaktning för 85-åringar.
Prästerna gör hembesök med uppvaktning för 90-åringar.
Diakonin gör hembesök med uppvaktning för alla från 95 år uppåt.
100-åringar och äldre överenskommes mellan präster och diakoner vem som uppvaktar, möjligen kan både präst och diakon besöka i dessa fall.
Vid alla hembesök med anledning av födelsedagar överräcks en hälsning i form av kort och/eller blommor och/eller bok. Också andra gåvor kan användas enligt tjänstemannens bedömning.

Om hembesök önskas utanför dessa dagar, ta frimodigt kontakt!


Begravningar Avlider sittande förtroendevalda ihågkoms dessa med blommor. Detsamma gäller församlingens anställda.
Mångåriga före detta förtroendevalda och frivilliga medarbetare samt före detta församlingsanställda ihågkoms med blommor eller minnesadress.
Pensionering och avgång från tjänst

Pension. Alla anställda som avgår med pension eller lämnar tjänst efter längre tid uppvaktas på lämpligt sätt. Vid varje avgång kan kaffesits ordnas.


Övriga uppvaktningar
Frivilliga organisationer, föreningar, sång- och musiksammanslutningar och andra liknande som jubilerar kan uppvaktas med lämplig gåva från församlingen.

Antogs av kyrkorådet i Kronoby församling den 19.1.2022.