Terjärv församlingshem

Hästbackavägen 1 , 68700 Terjärv
040 868 6900

8.00-16.00

Parkering
Toalett

Läge på kartan

Evenemang

sö 1.3 kl. 10.00

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Gudstjänst

Första söndagen i fastan
sö 1.3 kl. 18.00

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Läsmöte Terjärv

Alla läslag