Terjärv församlingshem

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv
040 868 6900

8.00-16.00

Parkering
Toalett

Läge på kartan

Evenemang

sö 26.1 kl. 18.00 -20.00

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Inspirationskväll för gudstjänstgrupper

Nya och nuvarande gudstjänstgruppsmedlemmar välkomna med!
må 27.1 kl. 14.00

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Mariat

Mariat aloittavat kevään harjoitukset