Terjärv församlingshem

Hästbackavägen 1 , 68700 Terjärv
040 868 6907 (vaktmästare)
0408686900

8.00-16.00

Parkering
Toalett