Gravskötsel

Vi kan erbjuda gravskötsel för ett, fem eller tio år. I skötseln ingår ogräsrensning och bevattning. Man kan även lägga till blommor, 1-5 stycken.

Det finns också möjlighet att beställa höstblomma eller ljuständning (julafton, nyårsdag och alla helgons dag)

Sommarperioden inleds den 1.6 och pågår fram till 30.9. Utplanteringen av blommor påbörjas först efter att risken för frostnätter är över men före midsommar. 

För att göra ett gravvårdsavtal kan du kontakta något av kanslierna, gärna i den aktuella delen av församlingen. Våra kontaktuppgifter finns nertill.

 

 

 

Kontaktuppgifter

Ämbetsbetyg och släktutredningar fr.o.m. 1.1.2020

Församlingskansliernas besökstider sommartid:

Kronoby tisdag kl 9.00-12.00 040 868 6901

Nedervetil tisdag kl 13.00 - 15.00 040 868 6901

Terjärv måndag och fredag 040 868 6900

Terjärv onsdag och torsdag 040 868 911

 

Vintertider:

Kronoby:

Tisdag och onsdag kl 9.00-12.00, torsdag kl 15.00-17.00.

Tel nr 040 868 6901

Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby

Terjärv:

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Tel.nr. 040 868 6900

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Nedervetil:

Tisdag 13.00-15.00.

Tel.nr 040 868 6901

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

Ekonomiekontoret

Öppet kontorstid

Tel.nr 0408686911

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.