Församlingens gravgårdar

Församlingen har flera begravningsplatser fördelade mellan delområdena. 

Kronoby:

Kyrkogården Begravningar på området torde ha skett sedan 1614. Mårten Jacobi var kyrkoherde i församlingen. Den äldsta minnesvården är från 1832. Från slutet av 1700 talet uppges att de döda begravdes under kyrkgolvet eller i murade gravkamrar utanför kyrkan.

Hjältegraven. Avtäckning skedde 15 augusti 1920, avtäckningstalet hölls av Johan Broända. 15 augusti 1948 återinvigdes hjältegraven efter ombyggnad. I hjältegraven finns 41 män. Vandrare stanna, män här sova, män som för fosterlandet gåvo sitt liv.

Bäckas begravningsplats. Här finns någon enstaka ny plats kvar, förutom de platser som finns i gamla familjegravar.

Trubbholmens begravningsplats (även kallad Ryttarholmen). Här finns förutom gamla familjegravar ett nytt område med helt nya gravplatser. Dessa kan inlösas efter behov. Invigdes 1870

En sed som blivit tillämpad i Kronoby är att de döda skall läggas i graven med ansiktet vänt mot kyrkan, eller mot öster.

Terjärv:

Kyrkogården

Harju begravningsplats

Heimbacka begravningsplats

Nedervetil:

Chydenius begravningsplats

Backmans begravningsplats

Neunstedt  begravningsplats

 

Information om gravvårdsskötsel finns här

Se också begravning

 

På gravgårdarna bör man iaktta god sed