Församlingens gravgårdar

Församlingen har flera begravningsplatser fördelade mellan delområdena. 

Kronoby:

Bäckas begravningsplats. Här finns någon enstaka ny plats kvar, förutom de platser som finns i gamla familjegravar.

Trubbholmens begravningsplats (även kallad Ryttarholmen). Här finns förutom gamla familjegravar ett nytt område med helt nya gravplatser. Dessa kan inlösas efter behov.

Terjärv:

Kyrkogården

Harju begravningsplats

Heimbacka begravningsplats

Nedervetil:

Chydenius begravningsplats

Backmans begravningsplats

Neunstedt  begravningsplats

 

 

Se också begravning

På gravgårdarna bör man iaktta god sed