Församlingens gravgårdar

Församlingen har två begravningsplatser på sitt område, Trubbholmens begravningsplats och Bäckas begravningsplats.

På Bäckas begravningsplats finns någon enstaka ny plats kvar, förutom de platser som finns i gamla familjegravar.

På Trubbholmens begravningsplats (även kallad Ryttarholmen) finns förutom gamla familjegravar ett nytt område med helt nya gravplatser. Dessa kan inlösas efter behov.

Se också begravning

På gravgårdarna bör man iaktta god sed