Kyrkofullmäktiges föredragningar och protokoll

2023

Kyrkofullmäktige #1 januari 2023

Kyrkofullmäktige #2 februari 2023

Kyrkofullmäktige #3

2022

Kyrkofullmäktige #1 januari 2022

2021

Kyrkofullmäktige #1 juni 2021 protokoll

Kyrkofullmäktige #2 oktober 2021 protokoll