Kari Harju

ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Mayvor Pitkäaho

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv