Missionssyföreningarna

arbetar för att understöda församlingens egna missionärer. Man träffas, handarbetar och diskuterar under våren och hösten. I Kronoby kulminerar arbetet i en gemensam missionsförsäljning med försäljning av handarbeten, bröd m.m. Lunchservering hör till programmet, älgsoppa på älg som älgjaktlaget har donerat, tack till dem!

Följande missionssyföreningar verkar i församlingen:

Kronoby:

Missionssyföreningen i församlingshemmet samlas varannan tisdag kl 13.00 i lilla salen. Kontaktpersoner Heidi Henricson och Mona Häggblom. Missionssyföreningen understöder med sitt arbete Finska Missionssällskapet

Missionssyföreningen i Hopsala samlas varannan tisdag kl 13.00 i Hopsala byagård. Kontaktperson Margareta  Vikström och Margareta Norrgård. Denna syförening arbetar för att understöda Magnus Dahlbackas arbete via SLEFs Kenyamission samt församlingens diakoni

Kenyamissionssyföreningen samlas varannan tisdag kl 13.00 i församlingshemmet, lilla salen. Kontaktperson Birgitta Nynäs. Syföreningen arbetar för Svenska Lutherska Evangeliföreningens Kenyamission

Terjärv

Kyrkoby missionssyförening, kontakt Kristina Hästbacka

Övriga missionssyföreningar, kontakt Lisen Söderbacka

Missionsstugan i Terjärv, kontakt Helén Johansson. Öppet tisdagar kl 16.00-19.00 och lördagar kl 10.00-13.00.

Nedervetil:

Symöte varannan torsdag kl 13.00 i Nedervetil Pensionärshem. Kontakt Carola Salo-Back