Missionssyföreningarna

arbetar för att understöda församlingens egna missionärer. Man träffas under våren och hösten, handarbetar och diskuterar. I Kronoby kulminerar arbetet i en gemensam missionsförsäljning med försäljning av handarbeten, bröd m.m. Lunchservering hör till programmet, älgsoppa på älg som älgjaktlaget har donerat, tack till dem!

Följande missionssyföreningar verkar i församlingen:

Kronoby:

Missionssyföreningen i församlingshemmet samlas varannan tisdag kl 13.00 i lilla salen. Kontaktpersoner Heidi Henricson och Mona Häggblom. Missionssyföreningen understöder med sitt arbete Finska Missionssällskapet och Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ryssland

Missionssyföreningen i Hopsala samlas varannan tisdag kl 13.00 i Hopsala byagård. Kontaktperson Margareta  Vikström. Denna syförening arbetar för att understöda Magnus Dahlbackas arbete via SLEFs Kenyamission samt församlingens diakoni

Kenyamissionssyföreningen samlas varannan tisdag kl 13.00 i församlingshemmet, lilla salen. Kontaktperson Birgitta Nynäs och Marit Brunell. Syföreningen arbetar för Svenska Lutherska Evangeliföreningens Kenyamission, Magnus och Anna Dahlbackas arbete.

Terjärv

Kyrkoby missionssyförening, kontakt Kristina Hästbacka

Övriga missionssyföreningar, kontakt Lisen Söderbacka

Missionsstugan i Terjärv, kontakt Helén Johansson. Öppet tisdagar kl 16.00-19.00 och lördagar kl 10.00-13.00.

I Terjärv understöds främst Edny Fors arbete i Etiopien denom SLEF

Nedervetil:

Symöte varannan torsdag kl 13.00 i Nedervetil Pensionärshem. Kontakt Carola Salo-Back