Var redo

Scoutkåren Brobyggarna r.f  i Kronoby är en självständig scoutförening som fungerar i nära samarbete med Kronoby församling. En del av kårens verksamhet sker i församlingshemmet där även kårlokalen finns men också ute i naturen eller vid kårens scoutstuga i Kivijärv, Småsjön.

Kåren har våren 2024 följande patruller:

Vargen tisdagar kl 18.30-19.30 i kårlokalen.

- Fjärilen tisdagar 18.00-19.00 i kårlokalen

Kåren har även familjescouting med barn i åldern 3-5 år. Mer info och anmälan till kårchfen Anna-Lena eller Sara Libäck-Sandin 040-5069730.

Mera information om scoutingen och lediga platser ger kårchef Anna-Lena Andtbacka -Fröjdö 040-5801 281 .

Följ oss även på Facebook/Scoutkåren Brobyggarna.