Var redo!

Scoutkåren Brobyggarna r.f  i Kronoby är en självständig scoutförening som fungerar i nära samarbete med Kronoby församling. En del av kårens verksamhet sker i församlingshemmet där även kårlokalen finns men också ute i naturen eller vid kårens scoutstuga i Kivijärv, Småsjön.

Kåren har hösten 2019 följande patruller:

Vargungekull " Vargarna" ( åk 2-3) samlas i kårlokalen.

- Äventyrsscoutpatrull "Huggormen" (åk 4-6) samlas i kårlokalen.

- Spejarscouterna "Näbbdjuret" (åk 7-9) samlas tisdagar kl 18.30-20.00 i kårlokalen.

- Explorerrscouterna "Rådjuret" +15 år, samlas för olika projekt 1-2 ggr/månad.

Ett tack till alla som gjorde att sommarens SCOUTLÄGER CIRKUS-19 blev så bra.

Vi syns när patrullerna börjar i september!

Mera information om scoutingen ger vicekårchef Sara Libäck-Sandin tel: 040-5069730  eller via Facebook/Scoutkåren Brobyggarna