Var redo!

Scoutkåren Brobyggarna r.f  i Kronoby är en självständig scoutförening som fungerar i nära samarbete med Kronoby församling. En del av kårens verksamhet sker i församlingshemmet där även kårlokalen finns men också ute i naturen eller vid kårens scoutstuga i Kivijärv, Småsjön.

Kåren har våren 2019 följande patruller:

- 2 st Vargungekull ( åk 2-3) samlas i kårlokalen.

- Äventyrsscoutpatrull (åk 4-6) samlas i kårlokalen.

- Spejarscouterna (åk 7-9) samlas i Merjärv byågård.

- Explorerrscouterna +16 år, samlas i kårlokalen.

SCOUTLÄGER CIRKUS-19

  • 6-9 Juni för explorerscouter och andra äldre scouter
  • 7-9 Juni för yngre scouter (från kl 17.00)
  • Plats:Sommarhemmet i Kronoby
  • Pris: 30 euro/scout
  • Anmälan via KUKSA senast 26.5
  • Även kompisar och syskon som inte är scouter kan delta!
  • Vid frågor: Jacob 050-5574896 eller Sara 040-5069730

Mera information om scoutingen ger vicekårchef Sara Libäck-Sandin tel: 040-5069730  eller via Facebook/Scoutkåren Brobyggarna