Välkommen till föräldra-barngruppen!

Vi samlas varje onsdag förmiddag mellan kl 9.00 och 12.00 i dagklubbens utrymmen i församlingshemmet. Från 0 år

Träffarna är i "öppet hus" stil, man kommer och går då man känner för det.

Vi håller en liten samling varefter vi har ett litet förmiddagsmellanmål till självkostnadspris.