Välkommen till föräldra-barngruppen!

Från 0 år. Träffarna är i "öppet hus" stil, man kommer och går då man känner för det.

Vi håller en liten samling varefter vi har ett litet förmiddagsmellanmål till självkostnadspris.

I Kronoby samlas vi varje onsdag förmiddag mellan kl 9.00 och 12.00 i dagklubbens utrymmen i Kronoby församlingshem

I Terjärv samlas vi varje måndag kl 10.00-12.00 i Terjärv församlingshem i dagklubbens utrymmen. Kontakt i Terjärv är Britt-Marie Ahlsved

I Nedervetil träffas vi varje tisdag kl 9.30 i den så kallade RBA-fastigheten, Murickvägen 7 (tillfällig adress). Kontakt i Nedervetil är Bodil Dalhem

Tag kontakt

diakon (tjänsteledig 1.9.2020-31.8.2021)
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil