Välkommen till föräldra-barngruppen!

Från 0 år. Träffarna är i "öppet hus" stil, man kommer och går då man känner för det.

Vi håller en liten samling varefter vi har ett litet förmiddagsmellanmål till självkostnadspris.

I Kronoby samlas vi varje onsdag förmiddag mellan kl 9.00 och 12.00 i dagklubbens utrymmen i Kronoby församlingshem. Kontakt i Kronoby Britt-Mari Gripenberg.

I Terjärv samlas vi varje måndag kl 10.00-12.00 i Terjärv församlingshem i dagklubbens utrymmen. Kontakt i Terjärv är Britt-Marie Ahlsved

I Nedervetil träffas vi varje tisdag kl 9.30 i det nya församlingshemmet, klubbrummet. Kontakt i Nedervetil är Bodil Dalhem