I församlingen finns Kyrkokörer. Vi tar väldigt gärna emot nya sångare! Men just nu har vi paus med sjungandet i körer, på grund av coronasituationen,

men kom gärna med sedan då situationen  lättar!

I Terjärv verkar Barnkören med kantor Ronny.

I Nedervetil finns Kungens ungar i KU:s regi.Till den är alla barn välkomna.Jenny Pulkkinen och Anna Finell leder kören.

I Kronoby håller barnkören paus.Men senast i höst skall vi dra igång barnkören på nytt.

Teerijärvellä toimii Mariatkuoro.Tule mukaan! Juuri nyt on tauko, mutta toivomme että voimme vielä laulaa kevään aikana.