Söndagsskola

Vi har flera söndagsskolor på församlingens område.

Startdatum finns i evenemangskalendern.

I Kronoby, från 3 år uppåt, hålls söndagsskola i Söderby bönehus kl 11.00, Maja Sandbäck och på Torgare kl 11.00, Ann-Britt Svenlin

I Terjärv, från 4 år uppåt, hålls söndagsskola i Terjärv församlingshem varje söndag under gudstjänsttid, olika ledare

I Nedervetil, från 3 år uppåt, hålls söndagsskola varje söndag i församlingshemmet, under gudstjänsttiden, paus för tillfället

 

Söndagsskolan är en del av det löfte om kristen fostran som ges vid barnets dop. Vi har en andakt med enkla böner, sånger och söndagsskolläraren förklarar den aktuella bibelberättelsen. Vi leker, pysslar och bearbetar dagens tema i en arbetsbok eller på annat sätt.

Tag kontakt

barnledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbar, miniorer, juniorer, grupper i Kronoby och Nedervetil och ungdomsarbetet i Nedervetil