Söndagsskola

Vi har flera söndagsskolor på församlingens område för barn från 4 år uppåt.

Startdatum finns i evenemangskalendern.

I Kronoby hålls söndagsskola i Söderby bönehus kl 11.00, Maja Sandbäck och på Torgare kl 11.00, Ann-Britt Svenlin

I Terjärv hålls söndagsskola i Terjärv församlingshem varje söndag under gudstjänsttid, olika ledare

I Nedervetil hålls söndagsskola varje söndag i församlingshemmet, under gudstjänsttiden, paus för tillfället

 

Söndagsskolan är en del av det löfte om kristen fostran som ges vid barnets dop. Vi har en andakt med enkla böner, sånger och söndagsskolläraren förklarar den aktuella bibelberättelsen. Vi leker, pysslar och bearbetar dagens tema i en arbetsbok eller på annat sätt.

Tag kontakt

barnledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby