Söndagsskola

Vi har för närvarande tre söndagsskolor i församlingen för barn från 4 år uppåt

Söderby bönehus kl 11.00 startar 6.10.2019, Maja Sandbäck

Påras byahem kl 11.00 startar 20.10.2019, Maria Harju

Torgare kl 11.15 startar 6.10.2019, Ann-Britt Svenlin

Söndagsskolan är en del av det löfte om kristen fostran som ges vid barnets dop. Vi har en andakt med enkla böner, sånger och söndagsskolläraren förklarar den aktuella bibelberättelsen (ofta på en flanograf). Vi leker, pysslar och bearbetar dagens tema i en arbetsbok eller på annat sätt.