Dagklubben

I dagklubben samlas barn från 4 år. Gruppen samlas två gånger per vecka kl 9.00-12.00 i egna utrymmen i församlingshemmet.

Dagsprogrammet består av morgonbön, sång, lek, mellanmål, pyssel, saga, andaktsstund samt utevistelse.

Vi firar barnets dopdag.

Dagklubbsverksamheten är en del av kyrkans dopundervisning och ett led i den kristna fostran som församlingen vill ge.

 

Dagklubben 2019-2020

Barn som är födda 2015, eller tidigare kan anmälas till dagklubben.

Anmälningar till höstens dagklubb kan göras på pastorskansliet under kansliets öppethållningstider.

Anmälningsblanketter fås också från dagklubben, av dagklubbsledare Maja Sandbäck.

Du kan också skriva ut blanketten här nedan och skicka den till Kronoby församling, Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby.

Dagklubbsanmälan hittar du här.

husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
dagklubbsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby