Dagklubben

I dagklubben samlas barn från 4 år.

Dagsprogrammet består av morgonbön, sång, lek, mellanmål, pyssel, saga, andaktsstund samt utevistelse. Vi får höra om Jesus och andra personer och berättelser ur bibel. Vi bekantar oss med kyrkoårets högtider. 

Vi firar barnets dopdag.

Kronoby församlingshem, ledare Maja Sandbäck

Terjärv  församlingshem. Ledare är Britt-Marie Ahlsved

Nedervetil församlingshem. Ledare Maja Sandbäck.

Kontaktuppgifter hittar du här

Dagklubbsverksamheten är en del av kyrkans dopundervisning och ett led i den kristna fostran som församlingen vill ge.

 

Dagklubben hösten 2022

Barn som är födda 2017 och 2018. I Kronoby och Nedervetil också barn födda 2019

Anmälningar till höstens dagklubb tas emot nu.

Du kan skriva ut blanketten i pdf-format här. Anmälningsblanketter fås också från dagklubben.

Kronoby och Nedervetil dagklubb:  Skicka blanketten till Kronoby församling, Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby.

Terjärv dagklubb: ta kontakt med Britt-Marie Ahlsved.

Tag kontakt

barnledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby