Dagklubben

I dagklubben i Terjärv samlas barn från 4 år, i Kronoby och Nedervetil från 3 år.

Dagsprogrammet består av morgonbön, sång, lek, mellanmål, pyssel, saga, andaktsstund samt utevistelse. Vi får höra om Jesus och andra personer och berättelser ur bibel. Vi bekantar oss med kyrkoårets högtider. 

Vi firar barnets dopdag.

Kronoby församlingshem, ledare Maja Sandbäck

Terjärv  församlingshem. Ledare är Britt-Marie Ahlsved

Nedervetil församlingshem. Ledare Maja Sandbäck.

Kontaktuppgifter hittar du här

Dagklubbsverksamheten är en del av kyrkans dopundervisning och ett led i den kristna fostran som församlingen vill ge.

 

Tag kontakt

barnledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbar, miniorer, juniorer, grupper i Kronoby och Nedervetil och ungdomsarbetet i Nedervetil