Dagklubben

I dagklubben samlas barn från 4 år.

Dagsprogrammet består av morgonbön, sång, lek, mellanmål, pyssel, saga, andaktsstund samt utevistelse. Vi får höra om Jesus och andra personer och berättelser ur bibel. Vi bekantar oss med kyrkoårets högtider. Vi äter ett mellanmål som ledarna köper in till självkostnadspris.

Vi firar barnets dopdag.

I Kronoby samlas ingen grupp hösten 2020 pga för få anmälningar.

Terjärv samlas vi en gång per vecka kl 9-12/ 13-16 i Terjärv församlingshem. Ledare är Britt-Marie Ahlsved

I Nedervetil samlas vi två dagar per vecka kl 9.00-12.00 i det så kallade RBA-huset, Murickvägen 7 (tillfällig adress). Ledare Maja Sandbäck.

Dagklubbsverksamheten är en del av kyrkans dopundervisning och ett led i den kristna fostran som församlingen vill ge.

 

Dagklubben hösten 2020

Barn som är födda 2015 och 2016

Anmälningar till höstens dagklubb blir aktuellt under våren 2020.

Du kan skriva ut blanketten i pdf-format här. Anmälningsblanketter fås också från dagklubben.

Kronoby och Nedervetil dagklubb:  Skicka blanketten till Kronoby församling, Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby.

Terjärv dagklubb: Skicka dagklubbsanmälan till Kronoby församling, Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv, eller ta kontakt med Britt-Marie Ahlsved.

Tag kontakt

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby