Sixten Ahlsved

vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Johannes Brännkärr

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Lilian Bäck

husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Bodil Dalhem

diakonissa
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil

Gerd Erickson

diakon (tjänsteledig 1.9.2020-31.8.2021)
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby


Renginar Ilkova

husmor
Husmorstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Tuomo Komulainen

församlingspastor
Hästbackavägen 1
68700 TerjärvMayvor Pitkäaho

tf ekonom
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Maja Sandbäck

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Sonja Smedjebacka

kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil

Tom Wiklund

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting