Sixten Ahlsved

Vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Ahlberg Axel

vaktmästare
Vaktmästeri

Lilian Bäck

husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Bodil Dalhem

Diakonissa
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil

Maria Ellfolk-Lasén

Kantor (t o m 3.12.2020)
T o m 3.12.2020
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Gerd Erickson

diakon (tjänsteledig 1.9.2020-31.8.2021)
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kari Harju

ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Renginar Ilkova

Husmor
Husmorstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Ville Kavilo

församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 KronobyMayvor Pitkäaho

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Maja Sandbäck

dagklubbsledare/ ungdomsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Sonja Smedjebacka

kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil

Anders Store

kyrkoherde
Ollisbackavägen 9
68410 Nedervetil

Tom Wiklund

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting