Sixten Ahlsved

vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Annette Björklund

ekonomichef
annette.bjorklund@evl.fi
 

Johannes Brännkärr tjänstledig

församlingsmästare
Vaktmästeri

Bodil Dalhem

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 NedervetilRenginar Ilkova

husmor
Husmorstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv
Mayvor Pitkäaho

ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Marko Rantala

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil

Timo Saitajoki

tf Kaplan
Kronoby församling

Maja Sandbäck

barnledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby


Niklas Wallis

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026
www.niklaswallis.com

Tom Wiklund

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting