Sixten Ahlsved

vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Johannes Brännkärr

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Lilian Bäck

husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Bodil Dalhem

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil

Gerd Erickson

diakon (tjänsteledig 1.9.2020-31.8.2021)
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby


Renginar Ilkova

husmor
Husmorstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Tuomo Komulainen

församlingspastor
Hästbackavägen 1
68700 TerjärvMayvor Pitkäaho

tf ekonom
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Maja Sandbäck

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Tom Wiklund

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting