husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby


ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

dagklubbsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
kyrkoherde
Ollisbackavägen 9
68410 Nedervetil

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting