Planerar ni bröllop? - Gratulerar!

Den  kyrkliga vigseln är en gudstjänst där en kvinna och en man tar varandra till äkta makar och tillammans med gästerna ber om Guds välsignelse över livet tillsammans.

Att ställa till med bröllop medför ofta mycket planerande, helt beroende på hur och var ni tänker er festen.

Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede så kan vi tillsammans planera för vigselakten.

Hälsar kyrkoherden

 

Kontaktuppgifter

Pastorskansliet öppet

Tisdagar och onsdagar kl 9.00-12.00

Torsdagar kl 15.00-17.00

Tel nr 06 834 5016

kronoby.forsamling@evl.fi

Besöksadress

Kyrkvägen 30

68500 Kronoby