Skriftskolan följer i regel ordningen att vi startar på Mikaelidagen, ordnar en weekend ett par veckor efter det, far på läger i början av sportlovet och ordnar konfirmation första söndagen i maj. Utöver det är det veckosamlingar ungefär en gång i månaden, oftast på onsdag eller torsdag kväll, beroende på annan verksamhet i församlingen. Nogrannare datum finns i evenemangskalendern och i listan nedan.

Skriftskoltiden är en tid då man får fördjupa sig i den tro man blivit döpt till. Vi i arbetslaget för skriftskolan vill kunna erbjuda en tid för tillväxt och att lära känna sig själv, en tid för att fördjupa sin tro, men också en tid för att ha roligt på läger och gemensamma kvällar. 

Vi syns på skriftskolan!

Niklas Wallis, tf kaplan


 
bild på folk i kyrkdörr

Övrigt

  • Du deltar i en valfri jul- och valfri påskgudstjänst.
    • Jul: Från julafton till trettondagen.
    • Påsk: Alla stilla veckans andakter fram till annandag påsk.
    • Vi påminner om att det firas gudstjänst på dessa dagar över hela världen, man kan alltså fira gudstjänst på plats om man t.ex. vill resa norrut under påsken.
  • Under hösten deltar alla i gudstjänstförberedelse med vaktmästaren.
  • Valbara musik-, diakoni- och ungdomstillfällen.
  • I övrigt väljer ni själva när ni vill/kan gå i kyrkan.

Föräldrarna samlas åtminstone två gånger under skriftskolan: först vid inledningsgudstjänsten på hösten och senare i samband med en skriftskolkväll inför lägret.

Skriftskolavgiften är fastsälld av församlingsrådet till 140€, dit hör kost och logi för 7 lägerdygn och all annan verksamhet som faller inom ramen för skriftskolan. Kontakta kyrkoherden eller diakonen ifall det känns som att summan är för stor för er. 

Utantilläsning

Här finns inbandade versioner av allt man ska lära sig utantill under konfirmandtiden.