Skriftskoltiden är en tid då man får fördjupa sig i den tro man blivit döpt till. Vi i arbetslaget för skriftskolan vill kunna erbjuda en tid för tillväxt och att lära känna sig själv, en tid för att fördjupa sin tro, men också en tid för att ha roligt på läger och gemensamma kvällar. 

Vi ses i skriftskolan!

Niklas Wallis, kyrkoherde


 

bild på folk i kyrkdörr

Nertill finns skriftskolgruppernas träffar i kronologisk ordning. 

OBSERVERA att Kronoby konfirmander också bör delta i en valfri julgudstjänst och en valfri gudstjänst under påsken

Nedervetil och Terjärv konfirmander bör delta i en valfri julgudstjänst 24.12 eller 25.12 och i påskdagens gudstjänst

Övrigt

  • Du deltar i en valfri jul- och valfri påskgudstjänst.
    • Jul: Från julafton till trettondagen.
    • Påsk: Alla stilla veckans andakter fram till annandag påsk.
    • Vi påminner om att det firas gudstjänst på dessa dagar över hela världen, man kan alltså fira gudstjänst på plats om man t.ex. vill resa norrut under påsken.
  • Under hösten deltar alla i gudstjänstförberedelse med vaktmästaren.
  • Valbara musik-, diakoni- och ungdomstillfällen.
  • I övrigt väljer ni själva när ni vill/kan gå i kyrkan.

Föräldrarna samlas åtminstone två gånger under skriftskolan: först vid inledningsgudstjänsten på hösten och senare i samband med en skriftskolkväll inför lägret.

Skriftskolavgiften är tyvärr inte ännu fastställd av kyrkorådet. Vi kommer att uppbära en summa mellan 100 och 150 €. Dit hör kost och logi för 7 lägerdygn och all annan verksamhet som faller inom ramen för skriftskolan. Kontakta kyrkoherden eller diakonen ifall det känns som att summan är för stor för er. 

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil

Utantilläsning

Här finns inbandade versioner av allt man ska lära sig utantill under konfirmandtiden.