Skriftskolan följer samma principer som skolan (Ådalens skola) och vi håller närundervisning då skolan gör det.  (Uppdaterat 03.02.2021)

 

KRONOBY

 

Vinterskriftskolan har hållit konfirmation den 2 maj i Kronoby kyrka. Ett stort tack till alla konfirmander, vårdnadshavare och ledare för konfirmandåret. Vi önskar er alla en riktigt trevlig och solig sommar.

Nästa vinterskriftskola inleds på Mikaelidagen 3.10 2021. Närmare information kommer senare.  

 

TERJÄRV:

OBS! To 3.6 kl: 19 Föräldramöte i Terjärv församlingshem.  Vårdnadshavare till konfirmander med efternamn A-G samlas kl 18.00 och H-Ö samlas kl 19.00.

To 10.6 kl: 9.30-16.30 Sommarläsningsdag gemensamt med Nedervetilkonfirmander i Nedervetil församlingshem. Efter eftermiddagskaffet återvänder Terjärvkonfirmanderna för att prova albor i ungdomsutrymmet i Terjärv församlingshem. 

Fr 11.6 - ti 15.6 Läger vid Ohtakari, Lochteå. 

Fr 18.6 kl: 10-12 Övning inför konfirmation.  

Sö 20.6 kl: 11.00 Konfirmation i Terjärv kyrka. Fotografering (mera info senare). 
 

 

NEDERVETIL:

Vårterminen 2021:  

To 3.6 kl 18.00 Föräldramöte med lägerinformation 

Två vardagar i början av juni dagskriftskola ca kl 9.00-16.00

Skriftskolläger vecka 23 vid Ohtakari tillsammans med Terjärv.

Sö 20.6 Konfirmation med fotografering

 

 

 

 

Skriftskoltiden är en tid då man får fördjupa sig i den tro man blivit döpt till. Vi i arbetslaget för skriftskolan vill kunna erbjuda en tid för tillväxt och att lära känna sig själv, en tid för att fördjupa sin tro, men också en tid för att ha roligt på läger och gemensamma kvällar. 

Vi syns på skriftskolan!

Niklas Wallis, tf kaplan


 
bild på folk i kyrkdörr

Övrigt

  • Du deltar i en valfri jul- och valfri påskgudstjänst.
    • Jul: Från julafton till trettondagen.
    • Påsk: Alla stilla veckans andakter fram till annandag påsk.
    • Vi påminner om att det firas gudstjänst på dessa dagar över hela världen, man kan alltså fira gudstjänst på plats om man t.ex. vill resa norrut under påsken.
  • Under hösten deltar alla i gudstjänstförberedelse med vaktmästaren.
  • Valbara musik-, diakoni- och ungdomstillfällen.
  • I övrigt väljer ni själva när ni vill/kan gå i kyrkan.

Föräldrarna samlas åtminstone två gånger under skriftskolan: först vid inledningsgudstjänsten på hösten och senare i samband med en skriftskolkväll inför lägret.

Skriftskolavgiften är tyvärr inte ännu fastställd av kyrkorådet. Vi kommer att uppbära en summa mellan 100 och 150 €. Dit hör kost och logi för 7 lägerdygn och all annan verksamhet som faller inom ramen för skriftskolan. Kontakta kyrkoherden eller diakonen ifall det känns som att summan är för stor för er. 

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil

Utantilläsning

Här finns inbandade versioner av allt man ska lära sig utantill under konfirmandtiden.