Kontaktuppgifter

Pastorskanslierna öppna

Kronoby:

Tisdagar och onsdagar kl 9.00-12.00

Torsdagar kl 15.00-17.00

Tel nr 06 834 5016

Besöksadress

Kyrkvägen 30

68500 Kronoby

Terjärv:

Måndag-torsdag 10.00-12.00

Tel.nr. 040 868 6900

Besöksadress:

Hästbackavägen 1

68700 Terjärv

Nedervetil:

Tisdag 12.00-14.00, onsdag och fredag 10.00-12.00

Tel.nr 040 868 6909

Besöksadress

Kyrkbackavägen 15

68410 Nedervetil

 

 

 

 

 


husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronobyförsamlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

dagklubbsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting