Sixten Ahlsved

vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Johannes Brännkärr tjänstledig

församlingsmästare
Vaktmästeri

Lilian Bäck

husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Rasmus Dahlvik

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Bodil Dalhem

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 NedervetilRenginar Ilkova

husmor
Husmorstjänster
Hästbackavägen 1
68700 TerjärvMayvor Pitkäaho

ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Marko Rantala

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil

Timo Saitajoki

tf Kaplan
Kronoby församling

Maja Sandbäck

barnledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Tom Wiklund

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting