Kontaktuppgifter

Ämbetsbetyg och släktutredningar fr.o.m. 1.1.2020

Församlingskanslierna öppna

Kronoby:

Tisdagar och onsdagar kl 9.00-12.00, Torsdagar kl 15.00-17.00, sommartid tisdagar kl. 9.00-11.30. Kansliet stängt v.29-30, vid behov kontakta Terjärv kansli.

Tel nr 06 834 5016

Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby

Terjärv:

Måndag-torsdag 10.00-12.00

Tel.nr. 040 868 6900

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Nedervetil:

Tisdag 12.00-14.00, onsdag och fredag 10.00-12.00, sommartid tisdagar kl. 12-14, kansliet stängt v. 29-30, vid behov kontakta Terjärv kansli.

Tel.nr 040 868 6909

Ollisbackavägen 9, 68410 Nedervetil

Ekonomiekontoret

Öppet kontorstid

Tel.nr 0408686911

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Diakonissa
Kronoby församling
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv
Vaktmästare
Vaktmästeri
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil
husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Diakonissa
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil

Kantor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Semester / lomalla 1.6-8.7. Kontakta vid behov Kronoby församlingskansli / ota tarvittaessa yhteyttä Kruunupyyn seurakuntavirastoon, 040 8686901.

Ha en fin sommar! / Kaunista kesää toivottaen!


ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Husmor
Husmorstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbsbiträde


kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

dagklubbsledare/ ungdomsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil
kyrkoherde
Ollisbackavägen 9
68410 Nedervetil

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting