Sixten Ahlsved

vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Johannes Brännkärr tjänstledig

församlingsmästare
Vaktmästeri

Bodil Dalhem

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil


Ann-Christine Holmbäck

städare, husmor
Kronoby församling
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Renginar Ilkova

husmor
Husmorstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv




Mayvor Pitkäaho

ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Marko Rantala

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil

Timo Saitajoki

tf Kaplan
Kronoby församling

Maja Sandbäck

barnledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbar, miniorer, juniorer, grupper i Kronoby och Nedervetil och ungdomsarbetet i Nedervetil



Niklas Wallis

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026
www.niklaswallis.com

Tom Wiklund

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting