Vaktmästare
Vaktmästeri
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Diakonissa
Kronoby församling
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv
Vaktmästare
Vaktmästeri
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil
husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Diakonissa
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil


ekonomichef
Ekonomi- och administrationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

Husmor
Husmorstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

församlingspastor
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbsbiträde


kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster Personaltjänster ADB-tjänster Kommunikationstjänster
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv

dagklubbsledare/ ungdomsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
kantor
Ollisbackavägen 9 (tillfällig)
68410 Nedervetil
kyrkoherde
Ollisbackavägen 9
68410 Nedervetil

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting