Kvinnogrupper

Kronoby:

Kvinnogruppen samlas i Kronoby församlingshem tredje måndagen i månaden kl 18.30

Till varje tillfälle inbjuds en gäst

Närmare tidpunkt för nästa samling hittar du i evenemang

Kontaktperson Mona Häggblom

Nedervetil:

Kvinnogruppen i Nedervetil samlas varannan måndag kl 19.00 i Nedervetil församlingshem. Ledare Bodil Dalhem.