Kvinnogruppen

Kvinnogruppen samlas i olika hem var 4e vecka, torsdagar kl 18.30

Närmare tidpunkt för nästa samling hittar du på evenemang

Kontaktperson Mona Häggblom