Kvinnogruppen

Kvinnogruppen samlas i olika hem var tredje torsdagen i månaden kl 18.30

Till varje tillfälle inbjuds en gäst

Närmare tidpunkt för nästa samling hittar du på evenemang

Kontaktperson Mona Häggblom