Välkommen med i ungdomsgrupperna!

Kronoby:

Aktuell information om ungdomsarbetet finns på instagram/cronobysungdomar och på Facebook/Kronoby församlings ungdomsarbete.

Ungdomssamlingar i Lyktan kl 20.00 eller Kronoby förs.hem kl 19.30 (platsen beror på coronasituationen)

  • Lördag 4.9 kl 19.30 i församlingshemmet.  Vi testar på "Escape-room". Servering och andakt. 
  • Fredag 10.9
  • Fredag 17.9
  • Lördag 25.9
  • Sportdax börjar 1.10 kl 17.30-19.00 i Idrottshallen 

Terjärv:

Ungdomssamlingar i Terjärv församlingshem, ungdomsutrymmet, fredagar kl 19.00. 

Nedervetil:

Ungdomssamlingar i Nedervetil församlingshems ungdomsutrymme fredagar kl 19.30 

 

Församlingens hjälpledarskolning, ny kurs år 2022

Inleds med en startweekenden januari 2022.

 

 

 

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting