Välkommen med i ungdomsgrupperna!

OBS!

Coronapandemin hindrar oss att samlas fram till 8.2 2021. Inga ungdomssamlingar är tillåtna under den tiden.  (meddelande 14.1.2021)

Andakter och ungdomssamlingar streamas på instagram "cronobysungdomar" och på youtube "Kronoby kyrka live"

 

Kronoby:

Information om ungdomsarbetet finns också på Facebook/Kronoby församlings ungdomsarbete och instagram cronobysungdomar

Terjärv:

Ungdomssamlingar i Terjärv församlingshem, ungdomsutrymmet, fredagar kl 19.00. Inhiberas tillvidare!

Nedervetil:

All verksamhet inhiberas tillsvidare!

 

Församlingens hjälpledarskolning, ny grupp 2021

Startweekenden flyttas fram till hösten 2020 eller januari 2022

 

 

 

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting