Välkommen med i ungdomsgrupperna!

 

OBS! På grund av det försvårade coronaläget inhiberas alla ungdomstillfällen fram till den 1 februari.

Vi återkommer med mer information så fort vi kan.

 

Kronoby:

Aktuell information om ungdomsarbetet finns på instagram/cronobysungdomar och på Facebook/Kronoby församlings ungdomsarbete.

Sportdax alla fredagar 7.1-11.3 2022 kl. 17.30-19.00 i Idrottshallen. Olika bollsporter. Från åk 7 och äldre. (Inhiberas tillsvidare)

ngdomssamlingar i Terjärv församlingshem, ungdomsutrymmet, fredagar kl 19.00. 

Nedervetil:

Ungdomssamlingar i Nedervetil församlingshems ungdomsutrymme fredagar kl 19.30 

 

Församlingens hjälpledarskolning, ny kurs år 2022

Anmälan senast 21.1 till ungdomsarbetsledarna. Veckoslutsläger 4-6.2 på Nuolinen lägergård + en fredag kväll under våren.

Kursen är gratis och kan räknas som en halv studievecka i gymnasiet (valbara studier).

 

 

 

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby