Välkommen med i ungdomsgrupperna!

Kronoby:

Information om ungdomsarbetet finns på Facebook/Kronoby församlings ungdomsarbete och instagram cronobysungdomar

Ungdomssamlingar i regel lördagar kl 19.00 vid Sommarhemmet

Ungdomsläger 20-21.8 vid Sommarhemmet

Ungdomarnas veneziad vid Sommarhemmet lö 28.8. kl 19.30

Terjärv:

Ungdomssamlingar i Terjärv församlingshem, ungdomsutrymmet, fredagar kl 19.00. 

Nedervetil:

Ungdomssamlingar i Nedervetil församlingshems ungdomsutrymme fredagar kl 19.30 fr.o.m. 2.7

 

Församlingens hjälpledarskolning, ny kurs 2021-2022

Startweekenden flyttas fram till hösten 2021 eller januari 2022

 

 

 

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting