Välkommen med i ungdomsgrupperna!

OBS!

Coronapandemin hindrar oss att samlas inomhus fram till 18.4.2021. (meddelande 7.4.2021)

Kronoby:

Information om ungdomsarbetet finns på Facebook/Kronoby församlings ungdomsarbete och instagram cronobysungdomar

 

Lö 10.4 kl 19.30 Ungdomsamling i kronoby förs.hem. Information om att starta upp små cellgrupper (ca 6 personer/grupp) som kan träffas under våren. Kom med och se! Kanske just du vill vara med i en cellgrupp.  Ville och Tom deltar under kvällen.

Terjärv:

Ungdomssamlingar i Terjärv församlingshem, ungdomsutrymmet, fredagar kl 19.00. Inhiberas tillvidare!

Nedervetil:

All verksamhet inhiberas tillsvidare!

 

Församlingens hjälpledarskolning, ny grupp 2021

Startweekenden flyttas fram till hösten 2021 eller januari 2022

 

 

 

Tag kontakt

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting