Korpholmens hospitalskyrka

Korpholmens hospitalskyrka

Hästövägen 100, 68500 Kronoby

En kyrka som motsvarar den gamla kyrkan på hospitalsområdet och en klockstapel har nyuppförts år 2006-2007

Kyrkan invigdes 17.6.2007 i samarbete med Kronoby Församling av biskop emeritus Erik Vikström. Kyrkan är timrad av den kände träskulptören och timmermannen Seppo Kalliokoski.

I kyrkan hålls andakter och gudstjänster sommar och höst. Även bröllop och dop har arrangerats.

Invid Hästövägen finns en parkeringsplats. Från den leder en skogsväg upp till området
Parkering Parkering

Evenemang

sö 18.6 kl. 18.00

Hästövägen 100, 68500 Kronoby

Gudstjänst

Tredje söndagen efter pingst