Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

  • Tre blir en

    14.11.2019 19.47

    Våra tre församlingar Kronoby, Terjärv och Nedervetil slås ihop 1.1.2020 och bildar den nya församlingen Kronoby församling.