Terjärv:

Gudstjänstgrupperna samlas onsdagar kl 18.00, kontakt diakoniarbetaren Catrine Ahlberg.

Gudstjänstgropper i Nedervetil

Just nu har vi paus. Men man kan gärna vara med från grupperna som textläsare eller delta med förbönen, nån sång eller instrument.

Flera har varit med på strömmade gudstjänster och läst teten eller deltagit med musik eller sång. Om du vill vara med, meddela kantorn!

Vi hoppas kunna köra igång nästa höst på nytt.