Terjärv:

Gudstjänstgrupperna samlas onsdagar kl 18.00, kontakt diakoniarbetaren Bodil Dalhem.

Nedervetil

Just nu har vi paus. Men man kan gärna vara med som textläsare eller delta med förbönen, nån sång eller instrument. Vi meddelar när vi tar en nystart med gudstjänstgrupperna.