Terjärv:

Gudstjänstgrupperna samlas onsdagar kl 18.00, kontakt diakoniarbetaren Catrine Ahlberg.