Terjärv:

Gudstjänstgrupperna samlas onsdagar kl 18.00, kontakt diakoniarbetaren Bodil Dalhem.

Nedervetil

Det finns åtta gudstjänstgrupper i Nedervetil sedan början av 2023 men det behövs fler. Det finns uppgifter för alla och allas insats är lika värdefull. Alla kan bidra med något. Du kan till exempel läsa en av söndagens texter, be förbönen eller sköta om det praktiska såsom att dela ut psalmböcker, gudstjänstordningen och hälsa välkommen, räkna kollekten och diska nattvardskärlen eller ordna med kyrkkaffe. Så tänk på vad du känner att du vill göra.

Gruppen samlas tillsammans med prästen en kväll inne i veckan (oftast onsdagar) för att planera söndagens gudstjänst.

Ta gärna kontakt om du är intresserad med Siw Högnäs, epost: siw.hognas1@gmail.com