Vi understöder missionsarbetet i Kenya genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen SLEF samt Finska Missionssällskapet FMS.

Våra avtalsmissionärer i Kenya är Anna och Magnus Dahlbacka och i Ryssland via FMS Christina och Andrey Heikkilä.

 

Motion och mission

Vi har kombinerat motion och mission: vi tränar en timme i konditionssalen i Herberts Hus för missionen. Avgiften går till FMS. Vi är igång hela sommaren, torsdagar kl 15-16

Välkommen med!