Missionsarbetet i Kronoby

Vi understöder missionsarbetet i Kenya genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen SLEF samt Finska Missionssällskapet FMS.

Våra avtalsmissionärer i Kenya är Anna och Magnus Dahlbacka och i Ryssland via FMS Christina och Andrey Heikkilä.

Här hittar du Finska Missionssällskapets och Svenska Lutherska Evangeliföreningens egna hemsidor

 

 

Motion och mission

I Kronoby har vi kombinerat motion och mission: vi tränar en timme i festsalen i Kronoby Folkhögskola för missionen. Avgiften går till FMS. Måndagar kl 16.00-17.00

Välkommen med!