Vi understöder missionsarbetet i Kenya genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen SLEF samt Finska Missionssällskapet FMS.

Våra avtalsmissionärer i Kenya är Anna och Magnus Dahlbacka och i Ryssland via FMS Christina och Andrey Heikkilä.