Missionsarbetet i Kronoby

Vi understöder missionsarbetet genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen SLEF samt Finska Missionssällskapet FMS.

FMS

Christina och Andrey Heikkilä och deras arbete i Latinamerika. Andreys arbete i Ryssland under 2022.

Familjearbetet i Nepal

Lutherska kyrkan i Senegal

SLEF:

Magnus Dahlbacka och hans arbete som internationell bibelöversättningskonsult.

Mirjam Stenlund på Cypern och hennes arbete med Sat-7 som är en kristen tv-station som sänder program i Mellanöstern. Mirjam Stenlund producerar kristna barnprogram för barn i en miljö där det är mycket svårt att vara kristen.

 

Här hittar du Finska Missionssällskapets och Svenska Lutherska Evangeliföreningens egna hemsidor

 

 

Motion och mission

I Kronoby har vi kombinerat motion och mission: vi tränar en timme i festsalen i Kronoby Folkhögskola för missionen. Avgiften går till FMS. Måndagar kl 16.00-17.00

Paus tillsvidare