Samtalsgruppen för män

"Karagruppen" i folkmun träffas första tisdagen i månaden i serveringssalen i församlingshemmet. Olika gäster medverkar. Kontaktperson Stig Östdahl