Terjärv:

Karasamlingar, kontakt Bernhard Söderbacka