Kronoby

Samtalsgruppen för män

"Karagruppen" i folkmun träffas första tisdagen i månaden i serveringssalen i församlingshemmet. Olika gäster medverkar. Paus tillsvidare

Terjärv:

Karasamlingar, kontakt Bernhard Söderbacka