För dej som vill utforska mera, lära, upptäcka, inspireras finns kanske någon grupp som kan passa.

Du får också gärna ta kontakt med någon av oss anställda.

Tf kaplanen Niklas Wallis publicerar sina predikningar på sin hemsida.

Nertill finns länkar till kyrkans sidor

Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss
Vad vi tror på Bibeln / Läs och slå upp med sökord Rättvisa och ansvar / Kyrkans etik Kyrklig ordlista Ekumenik / De kristnas enhet Religionerna möts / Dialog