Nedervetils församlingshem

Kyrkbackavägen 15 , 68410 Nedervetil
0408686916 (vaktmästare)
0408686901

Nedervetils församlingshem

Församlingshemmet i Nedervetil kommer att rivas i början av år 2020 pga mögelskador. Ett nytt församlingshem byggs upp under ett drygt år

Under tiden finns församlingskansliet i ett egnahemshus på Ollisbackavägen 9, Nedervetil

Verksamheten är utlokaliserad till RBA-huset, Hembovägen 4 bostad 16, Nedervetil

Begravningar hålls i kyrkan eller i Kronoby församlingshem