Nedervetil församlingshem

Nedervetil nya församlingshem

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

0408686916 (vaktmästare)

0408686901

 

 

Ett nytt, fint församlingshem har byggts och står nu klart att börja användas.

I Nedervetil församlingshem finns serveringsutrymme, församlingssal samt ett mindre klubbrum för mindre grupper. 

Här finns också kansliutrymmen för kyrkoherden, kantor, diakon och kansli.

Församlingshemmets utrymmen kan bokas via församlingskansliet, telefon 040 868 6901. Man kan även boka utrymmena för privata fester som bröllop och födelsedagar mot en hyra.

 

 

Söndagen den 19.9.2021 invigdes församlingshemmet av biskop Bo-Göran Åstrand. Festtalet hölls av byggnadskommitténs ordförande Stig Östdahl

Planering - Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy; Linda Grahn, Nordman Construct Ab, Smartplan Oy Ab, K-P LVI-suunnittelutoimisto Oy.

Entreprenörer - Urakoitsijat: WL Trecon, Ratech Oy och Oy Acu-Elektro Ab

Projektledning och övervakning: Henrik Wiik

Byggnadskommitté: Stig Östdahl (ordförande), Kari Harju, Mayvor Pitkäaho, Anders Store, Niklas Wallis, Päivi Kainberg, Mika Pulkkinen, Sven-Olof Nylund.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Parkering Parkering
Toalett Toalett