Inom alla tre verksamhetsområdena verkar grupper bestående av verksamhetsområdets präst samt lekmän. Dessa grupper stöder församlingen med rådgivning, initiativ och intressebevakning. Grupperna har utsetts av kyrkorådet (22.2.2023)

Kronoby: Barbro Öst, Malin Storbjörk, Krister Storbacka, Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö. Supplenter Stefan Svenlin, Martin Näse, Petter Näse

Terjärv: Lisen Söderbacka, Greta Jakobsson, Tom Widjeskog och Charlotte Grönqvist. Supplenter Sebastian Widjeskog, Camilla Särs

Nedervetil: Karin Saarukka, Britta Laakso, Kristioffer Sandbacka, Siw Högnäs. Suppleanter Jenny Pulkkinen, Carola Siekkinen