Ett dödsfall för föranleder ofta många praktiska åtgärder. Vi i församlingen vill möta dig i sorgen och saknaden och hjälpa dig att planera så att begravningen blir ett värdigt avsked av er anhöriga. Ta frimodigt kontakt med oss!

 

 

Utsjungningen  är en kort avskedsandakt som hålls några dagar före begravningsdagen i bårhuset (klockstapeln) eller på annan lämplig plats. I samband med den kan man samtala med den präst som ska förrätta jordfästningen och planera för begravningsdagen.

Jordfästningen är en avskedsgudstjänst i kyrkan. Sommartid kan jordfästningen också hållas ute vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingshemmet eller på annan lämplig plats. Minnesstunden kan gärna utformas så att man tillsammans minns den bortgångna.

Dödstacksägelsen sker som regel följande söndag efter begravningsdagen. Det innebär att den avlidna församlingsmedlemmens namn nämns i gudstjänsten och man ber för dem som har sorg och saknad.

Vid parentation på alla helgons dag läser vi upp namnen på alla församlingsmedlemmar som dött under året och tänder ljus till deras minne.

 

Till höger finns länkar till Evangelisk-Lutherska kyrkans hemsidor med information om begravning

Kondoleansadresser

Vi säljer adresser till Nedervetil församlingshemsfond, Terjärv församlingshemsfond och Kronoby församlingsfond (via Kronoby Blomsterfond).

I Kronoby och Nedervetil kan kondoleansadresserna lämnas i postlådan utanför huvudingången inför begravningen.

I Kronoby kansliet kan man även köpa kondoleansadresser till Finska Missionssällskapet.

Kronoby Blomsterfonds kondoleansadresser kan man köpa vid Strandvalls begravningsbyrå på torsdagar kl 14.00-17.00.

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämns den avlidnas namn i församlingens förbön. I en del kyrkor tänds också ett ljus för den avlidna.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning