Påras kapell

Flygfältsvägen 306, 68500 Kronoby

Påras kapell Påras kapellplats vid Stråka är platsen där Kronoby sockens första kyrka stod.
Parkering

Läge på kartan