Lyktan

Lyktan

Kyrkvägen 20, 68500 Kronoby

040 868 6925 Ungdomsarbetsledaren

Församlingens ungdomslokal

Här hålls Musikcafé Lyktan regelbundet, ungdomssamling i öppet hus stil.

Läge på kartan