Musiklekis

I Kronoby hålls musiklekis en gång per månad i Kronoby församlingshem.

Den riktar sig till barn under skolåldern tillsammans med någon vuxen

Ledare Maja Sandbäck

Tag kontakt

barnledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbar, miniorer, juniorer, grupper i Kronoby och Nedervetil och ungdomsarbetet i Nedervetil