Musiklekis

hålls den första fredagen i månaden kl 9.30 i församlingshemmet.

Den riktar sig till barn under skolåldern tillsammans med någon vuxen

Ledare Maja Sandbäck