Bäckas begravningsplats, Kronoby

"Bäckas kärre"

Bäckas begravningsplats, Kronoby

Bråtövägen 42, 68500 Kronoby

040 868 6916 (vaktmästare)

040 868 6901 (kansli)

Totalareal 1,25 ha

Historia:

Gravgården invigdes 6.9.1891 av kontraktsprosten K.R.Sandelin, prosten Jacob Joel Wegelius och kaplanen Hugo Valdemar Wecksell.

De första som begravdes var Brita Mattsdotter Krook född1829, död13.10.1991 och Johan Johansson Slotte, född 8.5.1815, död 7.10.1891.

Parkeringsplats finns

Parkering Parkering