Bäckas begravningsplats, Kronoby

"Bäckas kärre"

Bråtövägen 42 , 68500 Kronoby
040 868 6916 (vaktmästare)
040 868 6901 (kansli)

Bäckas begravningsplats, Kronoby

Historia:

Gravgården invigdes 6.9.1891 av kontraktsprosten K.R.Sandelin, prosten Jacob Joel Wegelius och kaplanen Hugo Valdemar Wecksell.

De första som begravdes var Brita Mattsdotter Krook född1829, död13.10.1991 och Johan Johansson Slotte, född 8.5.1815, död 7.10.1891.

Totalareal 1,25 ha

Parkeringsplats finns

Parkering

Lokaler och platser i närheten

Trubbholmen, Kronoby