Bäckas begravningsplats, Kronoby

"Bäckas kärre"

Totalareal 1,25 ha

Historia:

Gravgården invigdes 6.9.1891 av kontraktsprosten K.R.Sandelin, prosten Jacob Joel Wegelius och kaplanen Hugo Valdemar Wecksell.

De första som begravdes var Brita Mattsdotter Krook född1829, död13.10.1991 och Johan Johansson Slotte, född 8.5.1815, död 7.10.1891.

Parkeringsplats finns

Läge på kartan

Parkering Parkering