Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

Våra tre tidigare församlingar Kronoby, Terjärv och Nedervetil har slagits ihop 1.1.2020 och bildar nu den nya församlingen, Kronoby församling.

14.11.2019 19.47

Läs mera