Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

Sällan hörd orgelmässa i Kronoby kyrka

Orgelmässa i Kronoby kyrka, 21.4.2024 kl. 10.00.

Du kan ännu ta del av mässan på YouTube här

Klicka och läs mera!

Orgel Kronoby.jpg

Många kompositörer genom tiderna har komponerat egna mässor, exempelvis J. S. Bachs berömda h-mollmässa för kör, solister och orkester. Mässor komponerade för orgel finns det även gott om i den katolska och lutherska traditionen. Även om dessa kompositioner nuförtiden oftast hörs i konsertsammanhang är de ursprungligen tänkta som liturgisk musik, komponerade för gudstjänsten. På söndag kan man i Kronoby ta del av Franz Liszts orgelmässa ”Missa pro Organo” i sin ursprungliga kontext, nämligen i högmässan. Liszts sällan hörda mässa för manskör (1848) fick nytt liv när han bearbetade den till en mässa för orgel år 1879. Kompositionen innehåller följande liturgiska ordinarium: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus och Agnus Dei.

Även J. S. Bach har en stor roll i söndagens högmässa. En viktig del av Bachs liturgiska kompositioner är knutna till församlingens egen sång, nämligen hans skapade förspel och harmoniseringar till psalmerna. I dag är det inte helt enkelt att använda dessa pärlor i samband med församlingens psalmsång. Detta eftersom deras tonarter är alltför höga jämfört med dagens praxis och deras melodier skiljer sig från vår nuvarande psalmboks melodier. I söndagens högmässa har förspelen till de sjungna psalmerna transponerats ner till lämplig tonart för allsången. Dessutom har tre av Bachs harmoniseringar valts till ackompanjemang för predikopsalmen. Utöver transponeringen har dessa tre modifierats för att motsvara psalmbokens melodiform. I högmässans övriga psalmer hörs ett genomsnitt av i Finland använda koralsatser från 1600-talet framåt.

Som organist fungerar Martti Laitinen, Hannes Uunila är kantor och Niklas Wallis fungerar som liturg och predikant.

16.4.2024 20.01