Completorium

Vi samlas en stund inför Gud i en kravlös stillhet, med växelläsning, sång och tid för bön och meditation

Tidegärd - korta bönegudstjänster: Morgonbön (Laudes), Under dagen/Middagsbön, Aftonbön (Vesper), Inför natten (Completorium)

Tidegärden ger underlag för ett regelbundet böneliv, den ”ständiga bönen”, oberoende av stämningar och känslor. Vi är inte utlämnade till oss själva och våra egna ord, men låter oss genomsyras av böner som människor bett genom historien – böner som utgått ur Guds mun. Ur dessa kan sedan de egna bönerna få ny näring. (Ur förordet till TIDEGÄRD / DAGLIGA BÖNER UR BIBELN)

Varannan måndag kl 20.30 i Kronoby församlingshem, spisrummet. Ansvarspersoner Malin Storbjörk, Ulla Lidsle, Marina Lönnquist och Viola Storbacka

Närmare tidpunkter finns under evenemang