Kronoby församling streamingar här

Kollektinformation

Fortsättningsvis har vi inga kyrkobesökare utan gudstjänsterna strömmas. Pga detta kan vi samla in kollekten genom att ni själva betalar in den till aktuellt ändamål. OBS ange referens om den anges. Vi kan bara uppge de mottagare som har insamlingstillstånd.

Tredje söndagen i fastan 7.3

Mottagare: Svenska Lutherska Evangeliföreningen

Kontonummer: FI45 4055 1120 0020 96 

Referensnummer:

Insamlingstillstånd: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1–31.12.2021

och

Mottagare: Finska Missionssällskapet

Kontonummer: FI25 8000 1600 0607 10
 

MobilePay nummer: 39287

Referensnummer: 4074554002521557

Insamlingstillstånd: Finland RA/2020/1538, i kraft tillsvidare fr.o.m. 1.1.2021, beviljat 1.12.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2020/6483, i kraft 1.1-31.12.2021, beviljat 25.8.2020 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.