Kronoby församling streamingar här

Kollektinformation

OBS ange referens om den anges. Vi kan bara uppge de mottagare som har insamlingstillstånd.

 

Tredje söndagen efter pingst 13.6

Kollektmottagare: 

Kontonummer:  

Meddelande: 

Insamlingstillstånd: Inget insamlingstillstånd