Andakt vid pensionärshemmet, klubbrummet

fre 19.4 kl. 14.00

Nedervetil pensionärshem

.

Andakt med nattvard
i klubbrummet , sk. pensionärshemmet.
Alla välkomna!

Öppna länk i ny flik