Torsdagsträffen

to 26.8 kl. 13.00
Terjärv församlingshem

Samling för daglediga och ensamma

Servering.

Catrine Ahlberg, Bodil Dalhem och Tuomo Komulainen


Tag kontakt

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil
församlingspastor
Hästbackavägen 1
68700 Terjärv