Tack för ert intresse gällande bokning av församlingens utrymmen. Besvara följande frågor så återkommer vi så snabbt som möjligt. En bokningsförfrågan bekräftas alltid från församlingens kansli vid första möjliga tillfälle.  

Önskade utrymmen

Välj den kombination av utrymmen som önskas hyras. Församlingsmedlemmar betalar halva ordinarie pris (det är det första av de två priserna efter utrymmet). Församlingens utrymmen är alkoholfria och dans är inte tillåtet. Sådan verksamhet som kan anses vara del av församlingens kärnverksamhet är befriad från hyra. Vid oklara fall avgör kyrkoherden.

Lilla salen och köket 25€/50€
Lilla salen, spisrummet och köket 50€/100€
Serveringssalen, församlingssalen och stora köket 100€/200€
Serveringssalen och stora köket 75€/150€
Hela församlingshemmet 200€/400€
Kyrkan sommartid 100€/200€, vintertid 200€/400€ 

Lilla salen och spisrummet är utrymmet där det står "Grupprum" kartan. Församlingssalen är utrymmet direkt till höger om huvudingången och serveringssalen utrymmet ovanför det till höger på kartan.

Kollekt

Endast församlingen har rätt att uppbära kollekt. Ifall Kronoby församling är en officiell samarbetspartner i evenemanget så kan kollekt uppbäras. Det är också möjligt att göra en  en skriftlig överenskommelse så kan kollekt uppbäras. Det föranleder att ifall det A) uppbärs kollekt till välgörande ändamål under och B) det ändamålet är något som församlingen mycket tydligt kan understöda kan det finnas orsak för reducerade kostnader för hyran.

Övning och förberedelse

När du planerar ditt tillfälle är det viktigt att du tar i beaktande tiden som behövs både för förberedelser före evenemanget samt tid att ställa undan efter evenemanget. 

Övrigt

Om bokningsförfrågan gäller en koncert eller annat större evenemang tar vi gärna emot ett utkast på programmet i god tid. Om evenemanget har inträdesavgift uppbärs alltid hyra enligt rådande taxa.