Korpholmens hospitalskyrka

Hästövägen 100 , 68500 Kronoby

Korpholmens hospitalskyrka

En kyrka som motsvarar den gamla kyrkan på hospitalsområdet och en klockstapel har nyuppförts år 2006-2007

Kyrkan invigdes 17.6.2007 i samarbete med Kronoby Församling av biskop emeritus Erik Vikström. Kyrkan är timrad av den kände träskulptören och timmermannen Seppo Kalliokoski.

I kyrkan hålls andakter och gudstjänster sommar och höst. Även bröllop och dop har arrangerats.

Invid Hästövägen finns en parkeringsplats. Från den leder en skogsväg upp till området
Parkering