Söderby bönehus

Snårevägen 433, 68500 Kronoby

Söderby bönehus ägs av SLEFs, Svenska Lutherska Evangeliföreningens, lokalavdelning i Söderby.

Församlingen firar som tradition högmässa här på annandag påsk och annandag jul.

Församlingen håller också söndagsskola här

Kontaktperson för bönehuset är Anne-Gret Sundström

Läge på kartan

Evenemang

sö 10.3 kl. 14.00

Snårevägen 433, 68500 Kronoby

Samling

SLEF
sö 7.4 kl. 14.00

Snårevägen 433, 68500 Kronoby

Sångstund

med Nedervetil kyrkokör