Kontaktuppgifter

Pastorskansliet öppet

Tisdagar och onsdagar kl 9.00-12.00

Torsdagar kl 15.00-17.00

Tel nr 06 834 5016

kronoby.forsamling@evl.fi

Besöksadress

Kyrkvägen 30

68500 Kronoby

 

 


Lilian Bäck
husmor, städare

Husmorstjänster

040 868 6926
Kyrkvägen 30, 68500 KronobyJohanna Dahlbacka
dagklubbsledare

Barn
Kyrkvägen 30, 68500 KronobyMaria Ellfolk-Lasén
kantor

Musik

040 868 6923
Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby


Gerd Erickson
diakon

Diakoni och hjälp, Mission

040 868 6924
Kyrkvägen 30, 68500 KronobyMarika Hagnäs
kanslist


(06) 834 5016
Information och kommunikation från februari 2017 framåt


Maria Harju
kanslist

Information och kommunikation

06 834 5016
Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby
(Tillfälligt frånvarande)Maja Sandbäck
dagklubbsledare (tf)

Barn
Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby


Göran Strandvall
vaktmästare

Vaktmästeri
Begravning

0400 862 261


Margareta Strandvall
vaktmästare

Vaktmästeri
Begravning

040 723 7518Markus Ventin
kyrkoherde

Präst

040 868 6920
Kyrkvägen 30, 68500 KronobyNiklas Wallis
församlingspastor


040 868 6922
Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby
www.niklaswallis.com


Tom Wiklund
ungdomsarbetsledare

Ungdomar

040 868 6925
Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby
Scouting