Kontaktuppgifter

Pastorskansliet öppet

Tisdagar och onsdagar kl 9.00-12.00

Torsdagar kl 15.00-17.00

Tel nr 06 834 5016

kronoby.forsamling@evl.fi

Besöksadress

Kyrkvägen 30

68500 Kronoby

 

Sommaren 2018:

Tisdagar kl 9.00-11.30

Stängt 9-20.7

Vid akut behov kontakta kanslierna i Terjärv eller Nedervetil (kontaktuppgifter i länkarna upptill på sidan)

 

 


husmor, städare
Husmorstjänster
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

dagklubbsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby
dagklubbsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

vaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Scouting