Välkommen till föräldra-barngruppen!

Vi samlas varje onsdag förmiddag mellan kl 9.00 och 12.00 i dagklubbens utrymmen i församlingshemmet. Från 0 år

Träffarna är i "öppet hus" stil, man kommer och går då man känner för det.

Vi håller en liten samling varefter vi har ett litet förmiddagsmellanmål till självkostnadspris.

Tag kontakt

Gerd Erickson
diakon
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby